• Искам да живея в свят, в който никой не е нелегален, в свят без граници и без нации в който всеки има правото да се придвижва и да се заселва свободно.
  • Културата на мигрантите е култура на борбата за по-добър живот, за права, автономия, свобода на придвижването, за достойнство и самоопределение. Културата на мигрантите е култура на космополити.
  • Проблемът не са нито бедните, нито мигрантите. Проблемът е в политиката, която поражда бедност и расизъм. Проблемът е в общество, което се определя изключвайки останалите. Спрете да представяте миграцията като скандал.
  • Не на репресивния, евроцентричен и късоглед поглед върху миграцията. Не на расисткия контрол и преследването. Не на високотехнологичната „Крепост Европа“.
  • Демокрацията не е частен голф клуб. Демокрация означава всеки да има правото да решава за себе си, и заедно с другите, как иска да изглежда съвместния живот. Ако интеграцията има някакъв смисъл, то това е, че всички участваме в нея.
  • Свободата, самоопределението и достойнството се отнасят до всекиго. Никой не трябва да усвоява каквито и да е умения, за да има достъп до тях. Искаме да живеем в общество, в което се самоподразбира, че всички споделят едни и същи права.
Боряна Венциславова

Репресивната политика, провеждана от ЕС по отношение на миграцията е в противоречие с основните принципи на съюза - мир, демокрация, солидарност, справедливост, зачитането на човешките права и свободата на придвижване. Чрез нея се създава дълбоко разделение между богатите, които могат да се движат свободно и бедните, чиято свобода на придвижване е ограничена.Серията “Миграционни стандарти” се занимава с въпроса за правата на  мигрантите и признаването на тяхната история, обществена роля и социално равенство. Тя включва портрети на деца и тийнейджъри, позиращи пред фонoве, тематизиращи две противоположни, но взаимно свързани  пространства. Текстовете към фотографиите са съставени от цитати от  Декларацията за правата на човека, “Демокрация, Не Интеграция” и “Ausschluss Basta!”

Боряна Венциславова е родена в София през 1976г. и завършва магистратура в Университета по приложни изкуства, Виена през 2005г. Работи главно в областта  на фотографията, филм/видео, нови медии, инсталациите  и пърфомънса. Занимава се с теми като  идентичност, мобилност, миграция и съжителство, като и с анализ на въздействието на политическите процеси, структурите на властта  и системите за контрол върху нашето съществуване. Нейни творби са показвани в редица престижни самостоятелни и колективни изложби, филмови фестивали и фестивали на медийното изкуство, между които, МАК Виена, МАК Лос Анджелис, Музеите за модерно изкуство в Залцбург и Каринтия, Фондация „Естерхази“, MUSA, триенале Линц, музея Essl във Виена, ИСИ Лондон, фестивалът Тransmediale в Берлин, Международните срещи Париж/Берлин/Мадрид и  международните филмови фестивали в Москва, Истанбул и Сплит. Боряна е носител на множество международни награди и отличия, сред които Австрийската държавна стипендия за изящни изкуства (2013), на наградите Top Ten Nonfiction - Cologne Conference 2006 и Otto Prutscher Fonds 2006. Нейни работи са включени в редица международни частни и държавни колекции.