• Л.Г. - художник
  • Б.Б. - художник
  • С.Я. - куратор
  • Й.Б. - икономист
  • Х.П. - фотограф
  • С.Д. - художник
  • Ю.Т. - художник
  • В.В. - програмист
  • М.М. - художник
  • Д.Р. - художник
  • Е.П. - художник
Александър Вълчев

Серията Реминисценции се заражда в разговор с куратора Стефания Янакиева. Основната цел на проекта е да изяви духовната същност на човека, да улови вглъбеността, вътрешна красота и достойнство, които са характерни за ренесансовите портрети. Фотографиите показват, че всеки човек би могъл да изглежда достойно. Хората днес не са много по-различни от тези живели преди 500 години. Може би само са загубили своето спокойствие и вярата на ренесансовия човек, че той е най-съвършеното Божие творение.

*реминисценция ‐ (лат. reminiscentia) ‐ отзвук на чуждо произведение в поезия, музика, изобразително изкуство и др.  

Александър Вълчев е роден в София през 1973г. Завършва магистърска степен по Скулптура в НХА (1998г.) и магистърска степен по Фотография в НБУ (2013г.). Работи основно в областта на фотографията и рисунката. Темите, които разработва третират проблеми като запазването на достойнството на индивида, комуникацията и отчуждението между хората, влиянието на медийната среда и създаването на нови митологии. Негови творби са показвани в редица престижни изложби и институции като: Музея „Лудвиг” в Кобленц, СГХГ, САМСИ и Гьоте Институт, София, Месеците на фотографията във Виена, Любляна и Братислава, както и Биеналето за млади художници в Букурещ. Негови творби са притежание на НХГ и СГХГ, както и на частни колекционери.