• a purpose, a process, a standing ovation of memoirs on memories on underdeveloped associations a rise: an echo into a reflection a fall: a crescendo of an invasion culls unfurled, resound in waves containing connections between now & then
  • a purpose, a process, a pressure of recollection a bottle tapped a flame in tact a joined space undone onto two slits of slipping of dipping of finding the leverage to keep seeing and spinning and fleeing from homage
  • what places value on an image if an image disappears? what is a memory without doubt? a remembering without regret? a space without a filling? a time without a boundary? a breath without a gaze?
  • can an image of memory be bound into matter? no image is precious enough to be captivated into eternity
  • hey water meet sky hey sun of an eye an endless array becoming itself complete sea onto cliff water into sky earth together come apart a leap lined to see through to the end that begins time in love
Жотева

Възможно ли е бъдещето да има притегателна сила върху настоящето?

Проектът Inelimental използва светлина, за да проникне през сенките на два свята. Фотографиите са селектирани от стотици двойно експонирани аналогови ленти, заснети като пътеписи през последните три години в 13 страни като Австралия, България, Тайланд, Италия и САЩ. Непредвидимата комбинация от елементи върху светлочувствителния филм поражда серия от въображаеми спомени и алтернативни визии на реалността. Природни и градски пейзажи се сливат с човешки фигури, ритуали и културни паметници, образувайки нова документална нереалност, която е възможна единствено при срещата на две времеви пространства. Интуитивният подход към фотографския процес надделява над съзнателното и допринася за синхронизирането на различни пространства и обекти. Така този подсъзнателен процес разкрива метафизичната връзка между непроявения филм и неосъзнатите сфери на паметта.

Joteva е интермедиен артист. Родена е през 1990 г. в София. Учи фотография и визуални изкуства в Santa Monica College и Australian National University, а през 2013 г. завършва Изящни изкуства с фокус интермедийни практики в University of Southern California в Лос Анджелис. Работи в областта на експерименталната фотография, аудио-визуални инсталации, пърформанси и сайт-специфик скулптура. Нейни самостоятелни изложби са показвани в България, САЩ и Австралия.